Co je normální zobrazení?

V aplikaci Microsoft PowerPoint a OpenOffice Impress je běžné zobrazení typické zobrazení použité pro vytváření a prohlížení prezentačních snímků. Toto zobrazení je také známé jako zobrazení snímku a nabízí zobrazení velikosti snímku v plné velikosti, což usnadňuje vytváření a úpravu snímků. Obrázek je příkladem normálního zobrazení vybraného v pásu karet aplikace Microsoft PowerPoint.

V jiných aplikacích může být normálním zobrazením výchozí velikost zobrazení obrazovky. Často se jedná o nejužitečnější nastavení pro prohlížení a úpravu dokumentace, obrázků nebo videa v aplikaci. Normální zobrazení je obvykle přístupné v panelu nabídek aplikace pod možností Zobrazit.

PowerPoint, Softwarové termíny, podmínky pro procesor Word