Co je NMI (Non-Maskable Interrupt)?

Zkratka pro non-maskable přerušení, NMI je nejvyšší priorita přerušení schopné přerušit všechny software a non-vital hardwarová zařízení. NMI se běžně nepoužívá a obvykle se používá pouze k ověření, zda došlo k závažné chybě nebo k zastavení všech operací z důvodu selhání. Například, když stisknete Ctrl + Alt + Del, když počítač zamrzne nebo přestane reagovat, NMI se odešle do CPU.

Tip: Narozdíl od INTR nebo přerušení nelze NMI přerušit žádným jiným přerušením.

Počítačové zkratky, Hardwarové termíny, Přerušení