Co je Nit?

Nit může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Nit je míra světla nad povrchem, konkrétněji, jedna nit se rovná jedné candele na metr čtvereční. Používá se k měření jasu zobrazovacích zařízení.

2. Zkratka pro tabulku síťových informací, NIT se běžně používá k popisu tabulky s informacemi o síti.

3. Zkratka pro síťové rozhraní Klepněte na, NIT je ovladač síťového zařízení, který je součástí SunOS, používaného k zachycení paketů přijímaných pouze rozhraním.

4. Nit je termín používaný k popisu malé a nedůležité nedokonalosti výrobku.

Počítačové zkratky, podmínky sítě, podmínky videa