Co je Nim?

Nim může odkazovat na některý z následujících:

1. Nim, původně pojmenovaný Nimrod, je počítačový programovací jazyk poprvé zavedený v roce 2008, který vynucuje vysokou úroveň bezpečnosti datového typu. Nimrod je používán v projektech vývoje softwaru, které vyžadují přísné omezení, jak se používá systémová paměť. Zde je příklad "Ahoj, Svět!" program napsaný v Nimu.

 echo "Ahoj Svět!" 

2. Zkratka pro žádnou interní zprávu, NIM se někdy používá na konci předmětu e-mailové zprávy, což znamená, že zpráva neobsahuje nic víc, než je uvedeno v předmětu. NIM pomáhá čtenáři vědět, že nemusí zprávu otevřít. Protože většina e-mailových programů a služeb má nyní náhled těla zprávy, NIM se dnes používá jen zřídka.

E-mailové podmínky, Nimrod, Programovací termíny