Co je síťová jednotka?

Síťová jednotka nebo namapovaná jednotka je jednotka, NAS nebo sdílet na jiném počítači nebo serveru ve stejné síti (např. LAN). Například při použití podnikové sítě můžete přistupovat k informacím o společnosti nebo zákazníkovi na síťové jednotce. Protože všichni zaměstnanci potřebují stejné informace, je lepší je uložit na síťový disk místo místního disku, který je přístupný pouze uživateli počítače.

Tip: S popularitou cloud computingu a více lidí pracujících na dálku, mnoho lidí nyní také používá cloud storage řešení jako Dropbox.

Ačkoli místní disk, síťová jednotka a mapovaná jednotka jsou všechny považovány za disky, každý z nich má jedinečné rozdíly.

Místní jednotka je jednotka (interní nebo externí), která je připojena k počítači. Přestože tyto jednotky lze ve výchozím nastavení sdílet, jsou přístupné pouze uživateli počítače. Níže je dobrý příklad cesty místní jednotky adresáře Windows na jednotce C: (primární pevný disk).

 c: Windows 

Síťová jednotka je jakákoli jednotka přístupná pouze prostřednictvím sítě. Pokud není mapováno (vysvětleno níže), síťová jednotka je přístupná pouze zadáním síťové cesty. V počítači se systémem Windows může síťová cesta vypadat jako příklad uvedený níže. V příkladu je "naděje" název serveru a "nápověda" je sdílená složka na tomto serveru.

 pomoc naděje 

Namapovaná jednotka je síťová jednotka, které bylo přiřazeno písmeno jednotky. Síťovou jednotku můžete například namapovat na jednotku H: v systému Windows. Po zmapování disku se při pohledu na dostupné disky zobrazí jednotka H: která vypadá jako všechny ostatní jednotky v počítači. Přístup k jednotce H: by otevřel síťovou cestu.

Jaké jsou výhody síťové jednotky?

Níže je uveden seznam důvodů, proč je lepší použít síťovou jednotku namísto místní jednotky.

  • Síťovou jednotku a její soubory lze sdílet s mnoha lidmi.
  • Oprávnění lze použít k určení osob, které chcete zobrazit nebo upravit soubory.
  • Síťové disky jsou centrálním úložným místem, které usnadňuje zálohování a zrcadlení.
  • Řešení NAS a SAN mohou usnadnit přidávání úložišť.

Jaké jsou nevýhody síťové jednotky?

I když existuje více výhod pro síťové disky než nevýhody, stále existuje několik, které jsou uvedeny níže.

  • Síťové disky vyžadují síť. Pokud vaše síť klesne, všechny soubory na síťové jednotce jsou nepřístupné.
  • Být centrálním místem s více uživateli zvyšuje možnost náhodného vymazání, modifikace, hackingu nebo infekce.
  • Každý, kdo má přístup k jednotce, může zkopírovat nebo přesunout všechna data na alternativní místo.

Drive, Drobo, Místní disk, Mount, NAS, Síť, Síťové podmínky, SAN