Co je to síť?

Síť je soubor počítačů, serverů, sálových počítačů, síťových zařízení, periferií nebo jiných zařízení, která jsou vzájemně propojena, aby umožnila sdílení dat. Vynikajícím příkladem sítě je internet, který spojuje miliony lidí po celém světě. Vpravo je příklad obrazu domácí sítě s více počítači a dalšími síťovými zařízeními, která jsou navzájem propojena a připojena k Internetu.

Termín topologie sítě popisuje vztah připojených zařízení ve smyslu geometrického grafu. Zařízení jsou reprezentována jako vrcholy a jejich vazby jsou v grafu reprezentovány jako hrany. Popisuje, kolik spojení má každé zařízení, v jakém pořadí a jaký typ hierarchie.

Typické síťové konfigurace zahrnují topologii sběrnice, topologii sítě, topologii kruhu, topologii hvězd, topologii stromů a topologii hybridů.

Většina domácích sítí je konfigurována ve stromové topologii, která je připojena k Internetu. Firemní sítě často používají topologie stromů, ale typicky obsahují topologie hvězd a intranet.

Co byla první počítačová síť?

Jedna z prvních počítačových sítí, která používá přepínání paketů, byla vyvinuta v polovině šedesátých let a je považována za přímého předchůdce moderního internetu. První zpráva ARPANETu byla odeslána 29. října 1969.

Internet, podmínky sítě