Co je NetBIOS (Network Basic Input / Output System)?

Zkratka pro Network Basic Input / Output System, NetBIOS byl vyvinut společností IBM, Microsoft a Sytek. NetBIOS umožňuje počítačům a aplikacím komunikovat se síťovým hardwarem a umožnit přenos dat přes síť. Například počítače se systémem Microsoft Windows, které jsou pojmenovány v pracovní skupině a nikoli v doméně, používají názvy NetBIOS, které jsou převedeny na adresy IP.

NetBIOS běžně komunikuje na portech 137, 138 a 139. Pokud brána firewall blokuje některý z těchto portů, může dojít k chybám při komunikaci počítače s jiným počítačem, který využívá rozhraní NetBIOS (např. Microsoft Windows). Chcete-li těmto chybám nebo varování zabránit, musíte tyto porty poskytnout.

Zkratky počítače, NetBEUI, Síťové podmínky, Port, WINS