Co je to síťová neutralita?

Alternativně označovaná jako neutralita internetu a neutralita sítě, neutralita sítě je princip, který ukládá poskytovatelům internetových služeb a telekomunikačním společnostem povinnost nedovoleně manipulovat s internetovými daty. Síťová neutralita, kterou vytvořil Tim Wu, zajišťuje, že všechny webové stránky a obsah získají stejnou službu, rychlost a kvalitu.

Mnoho lidí věří, že odstranění neutrality sítě by zničilo internet, protože by umožnilo velkým společnostem platit hlavním poskytovatelům internetových služeb, aby jim dali prioritu šířky pásma. Odstranění neutrality sítě by v určitém smyslu učinilo poskytovatele internetových služeb, jako jsou AT&T, Comcast a Verizon, vrátnými z internetu. Mohli prodat rychlost nejvyššímu zájemci a způsobit, že další webové stránky budou načítány pomaleji.

Jiní argumentují, že tato akce je nutná, protože důraz na hlavní páteř internetu s popularitou internetových videí a sdílení souborů, jako je YouTube a Netflix.

Dodatečné zdroje

  • Uložit internet je skvělá webová stránka, která obsahuje rozsáhlé informace o neutralitě sítě, stejně jako metody, které můžete použít k petice Kongresu, aby jej pomohla chránit.

Internet, podmínky internetu, podmínky sítě, QoS