Co je negativní?

Negativní může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Alternativně označovaný jako obrácený obraz nebo obrácená barva, negativní je jakýkoliv obraz, který má obrácené barvy. Například, s obrázkem, který obsahuje bílé a černé barvy, bílá se stává černou a černá se stává bílou. Na následujícím obrázku je příklad originálního obrázku v MSPaint a pak stejný obrázek převrácený na negativní obraz.

2. Záporné nebo záporné znaménko může být také použito k popisu minus nebo pomlčky.

Obrázky, podmínky videa