Co je Negate?

Termín používaný k popisu procesu odebrání nebo odepření přístupu k procesu nebo příkazu. Negate je také příkaz na směrovačích a operačních systémech sítě, aby trvale odstranil řádek z konfiguračního nebo příkazového řádku.

Smazat, Negace, Podmínky sítě, Podmínky softwaru