Jak uvolnit ztracené systémové prostředky v systému Windows

Většina uživatelů zjistí, že jejich počítače začnou v průběhu času běžet pomaleji, což trvá déle, než se spustí, načtou programy nebo zpracovají data. Tento pokles výkonu počítače je často způsoben zbytečným softwarem, který spotřebovává zdroje nebo programy, které jsou po spuštění neustále spuštěny na pozadí. V obou těchto případech systém spotřebovává zdroje, které uživatel potřebuje, aby mohly být přiděleny jinde.

Pokud počítač načte programy nebo TSR při prvním spuštění počítače, sníží se množství dostupných prostředků, protože tyto programy nebo TSR jsou rezidentní v paměti. Máte-li programy, které není třeba otevírat při spouštění počítače, odstraňte tyto programy, které pomohou uvolnit systémové prostředky.

  • Jak odebrat TSR a spouštění programů.

Nedostatek paměti

Pokud počítač nemá dostatek volné paměti, počítač se vyčerpá systémové prostředky. Zvažte nákup další paměti.

Únik paměti nebo problémy se softwarem

Mnoho programů, včetně některých verzí operačních systémů, má nevracení paměti nebo problémy související s pamětí. Program může odebrat paměť z počítače a poté, co je program uzavřen, tuto paměť nevrátí zpět do počítače.

Ověřte, zda máte všechny opravy a aktualizace pro programy spuštěné v počítači nainstalován pomoci zabránit těmto problémům.