Co je to rozhraní NDIS (Network Driver Interface Specification)?

Zkratka pro specifikaci rozhraní síťového ovladače, NDIS je specifikace vyvinutá společností Microsoft a 3COM, která popisuje způsob komunikace komunikačního protokolu a síťového zařízení. Systém NDIS je podobný rozhraní ODI společnosti Novell.

Počítačové zkratky, podmínky sítě