Co je NAS?

NAS může odkazovat na některý z následujících:

1. Zkratka pro server pro síťový přístup, NAS je také známý jako terminálový server a je to počítač nebo síťové zařízení, které komunikuje s jiným počítačem nebo službou. Když například voláte pro připojení k Internetu, voláte do NAS.

2. Zkratka pro úložiště připojené k síti, NAS je jakékoli paměťové zařízení, které je připojeno k síti a poskytuje síti další úložiště. NAS nemá žádný vlastní výpočetní výkon, což znamená, že jej nelze použít k provádění nebo spouštění sdílených programů v síti.

Počítačové zkratky, DAS, FreeNAS, Hardwarové termíny, Síťový disk, Síťové podmínky, RAS, SAN, Paměťové zařízení