Co je to Nanosecond?

Zkratka ns nebo nsec, nanosekunda je jednotka času představující .000000001 (10-9) nebo 1 miliardtinu sekundy. Rychlost paměti počítače je často reprezentována v nanosekundách, například 60ns, 40ns a 10ns jsou všechny různé rychlosti času potřebného pro přístup počítače k ​​paměti. Čím nižší je toto číslo, tím rychleji bude počítač schopen přistupovat k paměti. Ve třech výše uvedených příkladech by 10ns byla nejrychlejší paměť.

Počítačové zkratky, měření, termíny paměti, Nano, druhé