Co je vícestupňové chlazení?

Vícefázové chlazení je technologie používaná k odstranění tepla z hardwarové komponenty počítače; což umožňuje systému běžet při nižší teplotě jak obecně, tak při maximálním namáhání. Proces vícefázového chlazení je 2000krát účinnější než vzduchem chlazené aplikace a 500krát účinnější než kapalinové chlazení.

Jak to funguje

Vícefázové chlazení začíná speciálně vyrobeným nevodivým chladivem, které má velmi nízkou teplotu varu. Jak teplota chladicí kapaliny stoupá, mění se na plyn, stoupá a poté, co dosáhne chladiče, kondenzuje zpět do kapaliny. Kdykoliv látka podstoupí fázovou změnu, vyžaduje velké množství energie (označované jako latentní teplo); tato energie je odebírána (jako teplo) z chladené složky.

Výhody vícefázového chlazení

Mnoho výhod vícefázového chlazení je přímým důsledkem vlastností termodynamiky. Použitím latentního tepla systém nevyžaduje žádné pohyblivé části (např. Čerpadla, elektronika), je samonosný, menší, lehčí a tišší než jakýkoli kapalný chladicí systém.

Hardwarové termíny