Co je MSD?

MSD může odkazovat na některý z následujících:

1. Zkratka pro nejvýznamnější číslici, MSD je číslice daleko vlevo v řetězci číslic. Například v čísle 2 006 je nejvýznamnější číslice "2".

2. MSD je zkratka pro Microsoft Diagnostics . Definici naleznete v tématu Microsoft Diagnostics.

3. MSD je zkratka pro moskevský letní čas .

Počítačové zkratky, Číslice, Nejmenší významná číslice, Nejvýznamnější bit, Nejvýznamnější bajt, Nejvýznamnější znak, Softwarové termíny