Co je Mozilla?

Nadace Mozilla je založena 15. července 2003, s podporou start-up od America Online Netscape, aby pomohla open-source přežít bez Netscape. Mozilla a Mozilla jsou dnes zodpovědné za mnoho různých programů, jako jsou Mozilla Firefox, Thunderbird, Bugzilla, Camino, Sunbird a další.

Firefox, Mofo, Netscape, SeaMonkey, Thunderbird