Co je to MOV?

Mov může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Krátký pro Metal Oxide Varistor, MOV je zařízení nalezené v přepěťové ochrany, které důvody proudu kdykoliv je přes upínací napětí. MOV může degradovat nebo dokonce selhat, pokud bylo provedeno příliš velké množství proudu. Pokud ano, kontrolka stavu přepěťové ochrany zhasne.

Poznámka: Nezaměňujte indikátor stavu se světelným spínačem, který je často používán pouze k indikaci, že přepěťová ochrana je napájena.

2. Mov je přípona souboru Apple QuickTime.

Upínací napětí, Počítačové zkratky, Výkonové podmínky, Přepěťová ochrana, Video, Video podmínky