Co je to MIS (Management Information System)?

MIS ( manažerský informační systém ) je oddělení nebo soubor procedur pro udržování a organizaci řízení s informacemi nezbytnými pro úkoly dohledu. Tyto úkoly obvykle zahrnují vytvoření plánu a vyhodnocení postupu. Když odkazujeme na oddělení v rámci společnosti, je MIS vhodněji označován jako oddělení IT.

Obchodní pojmy, počítačové zkratky, IS, IT