Co je to Microkernel?

Microkernels byly poprvé vyvinuty v 80. letech, aby umožnily snadnější práci na službách a jejich oddělení od kódu jádra. Mikrokernel je v podstatě minimální množství softwaru použitého pro implementaci operačního systému. Skládají se z méně než 10 000 řádků kódu a zahrnují IPC (interprocess communication), správu adresního prostoru na nízké úrovni a správu vláken.

Poznámka: Typické operační systémy odebírají ovladače a systémy souborů z mikrokernelu a místo toho je spouští v uživatelském prostoru.

Podmínky jádra, operačního systému