Co je Micro?

Mikro může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Předpona používaná s metrickým systémem, který označuje .000001. Mikro je deset až negativní šestá mocnina nebo jedna miliontina.

2. Mikro je termín používaný k popisu velmi malého objektu.

3. Mikro může být chybně napsáno pro makro.

Měření