Co je to MHz (Megahertz)?

Když se odkazuje na počítačový procesor, MHz je krátký pro megahertz a je jeden milion Hertzů. Okruh oscilátoru dodává malé množství elektřiny krystalu každou sekundu, která je měřena v kHz, MHz nebo GHz. “Hz” je zkratka Hertz, a “k” reprezentuje Kilo (tisíce), “M” reprezentuje Mega (milión), a “G” reprezentuje Giga (tisíc miliónů).

První počítače procesory (CPU) operoval v kHz. Například, první procesor, Intel 4004 operoval u 740 kHz. Pozdnější procesory operovaly v MHz, například, Intel Pentium procesor byl dostupný v rychlostech 60 MHz k 300 MHz. Dnešní procesory pracují v GHz. Při měření rychlosti procesoru, čím vyšší rychlost (větší číslo), tím rychleji je schopna běžet.

Hodinový cyklus, Počítačové zkratky, pojmy CPU, Gigahertz, Hertz, Kilohertz, Měření