Co je to tělo zprávy?

Text zprávy elektronické pošty; tělo zprávy neobsahuje pole pro příjemce, předmět, kopii uhlíku atd. Na následujícím obrázku je příklad, kde je tělo zprávy nalezeno při psaní nové e-mailové zprávy. Při psaní e-mailu by předmět měl obsahovat několik slov a tělo zprávy by mělo obsahovat úplnou zprávu.

BCC, CC, E-mail, E-mailové podmínky, Zpráva, Podpis, Předmět