Co je to sloučení?

Sloučení může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Sloučení nebo sloučení je proces převzetí dvou nebo více skupin dat a sloučení dat do jediného sjednoceného souboru. Generické slučování (podobně jako u příkazu MS-DOS copy) trvá jeden nebo více souborů a kombinuje je do jednoho souboru. Pokročilejší slučování příkazů a programů je schopno pouze sloučit data, která jsou nová nebo aktualizovaná do souboru.

2. V aplikaci Microsoft Excel je sloučená buňka buňka s jednou další buňkou, která byla sloučena do jedné buňky. Když jsou buňky s více hodnotami sloučeny, horní levá buňka bude datem sloučené buňky.

3. S kontrolou verzí je sloučeno, když dva nebo více souborů, které byly sloučeny do jedné konečné verze.

Combine, Import, Mail merge, Softwarové podmínky, Split