Co je to virus makra?

MAC nebo Macro virus je počítačový virus, který se šíří do jiných počítačů prostřednictvím softwarových programů, které využívají makra. Například aplikace Microsoft Word a Microsoft Excel jsou dva populární a široce používané programy, které jsou schopny provádět makra. Makro viry napsané pro tyto programy se mohou šířit infikováním jiných souvisejících dokumentů při každém otevření dokumentu. Protože tyto soubory jsou běžně používány a odesílány prostřednictvím e-mailu, může být počítačová síť rychle infikována těmito viry.

První virus makra byl pojmenován Concept, omylem vydán na disku Microsoft Compatibility Test CD vydaném společností Microsoft. Koncept, který byl objeven v červenci 1995, byl rozšířen prostřednictvím e-mailů, ke kterým byly připojeny dokumenty aplikace Microsoft Word. Infikovala dokumenty Microsoft Word 6.0 a Microsoft Word 95, když byly uloženy pomocí možnosti Uložit jako. Koncept naštěstí nepředstavoval žádné nebezpečí a na obrazovce počítače se zobrazila pouze zpráva.

Makro, bezpečnostní pojmy, virus