Co je to Overstrike?

Překročení je technika používaná v sazbě vytvořit zvláštní znaky tiskem přes jiný více obyčejně-používal charakter. Tyto speciální znaky mají typicky diakritické znaménka k označení jiné mluvené výslovnosti.

Poznámka: Termín "překročení" by neměl být zaměňován s přeškrtnutím, stylem textu, který má řádek přes něj, který označuje, že se změnil nebo byl odstraněn. Text ve formátu HTML vypadá takto:

Přeškrtnuté

Znaky s přepsáním mohou být reprezentovány v HTML přidáním desetinné nebo hexadecimální HTML entity bezprostředně po znaku, který má být přepsán. Například akutní akcent, který vypadá jako diagonální čára pohybující se nahoru a doprava nad písmenem, je reprezentován HTML entitou ́ ( v desítkovém) nebo & x0301; (v šestnáctkové soustavě). Pokud je tento HTML kód použit ihned po znaku, který může být přepsán, bude tento znak vytištěn. Pokud se nepoužije ihned po přehnaném charakteru, přízvuk se vytiskne sám.

Například:

HTMLzobrazí jako
ÓÓ
́́
ÓÓ
́́
ÓÓ

Kompatibilita prohlížeče

Při zobrazení v následujících internetových prohlížečích se správně zobrazí značky diakritického znaménka / překročení HTML:

Seznam HTML diakritických znamének

Diacritical MarkJako překročenínázevHTML (desetinné)HTML (hex)
̀EHrobový přízvuk̀̀
́EAkutní akcent́́
̂EKruhový přízvuk̂̂
̃ETildẽ̃
̄EMacron̄̄
̅EOverline̅̅
̆EBrevĕ̆
̇EBod naḋ̇
̈EDiaresis̈̈
̉EHáček nahořẻ̉
̊EVyzváněcí nad̊̊
̋EDvojitý akutní akcent̋̋
̌ECaroně̌
̍ESvislá čára nad̍̍
̎EDvojitá vertikální čára nad̎̎
̏ȄDvojitý hrobový přízvuk̏̏
̐ECandrabindu̐̐
̑ȆInverzní brevȇ̑
̒EČárka nahoře̒̒
̓EČárka výše̓̓
̔EObrácená čárka nad̔̔
̕EČárka nad vpravo̕̕
̖EHrobový přízvuk níže̖̖
̗EAkutní přízvuk níže̗̗
̘EDoleva dole̘̘
̙EDole vpravo̙̙
̚ELevý úhel nad̚̚
̛ERoh̛̛
̜ELevý polokruh níže̜̜
̝ENahoru dolů̝̝
̞EDolů dolů̞̞
̟EZnaménko plus níže̟̟
̠EZnaménko mínus níže̠̠
̡EPalatalizovaný hák pod ním̡̡
̢ERetroflexní hák pod̢̢
̣EBod nížẹ̣
̤EDiaresis níže̤̤
̥EKroužek níže̥̥
̦EČárka níže̦̦
̧ȨCédillȩ̧
̨EOgonek̨̨
̩ESvislá čára níže̩̩
̪EMost dole̪̪
̫EInverzní dvojitý oblouk pod̫̫
̬ECaron níže̬̬
̭EPřízvuk Circumflex nížḙ̭
̮EBreve níže̮̮
̯EInverzní breve níže̯̯
̰ETilde nížḛ̰
̱EMacron níže̱̱
̲ENízká čára̲̲
̳EDvojitá nízká čára̳̳
̴EPřekrytí Tilde̴̴
̵EPřekrytí krátkého zdvihu̵̵
̶EPřekrytí dlouhého zdvihu̶̶
̷EKrátké překrytí solidus̷̷
̸EDlouhé překrytí solidus̸̸
̹EPravý půlkruh pod ním̹̹
̺EInverzní most pod̺̺
̻ENáměstí níže̻̻
̼ERacek níže̼̼
̽EX výše̽̽
̾EVertikální tilde̾̾
̿EDvojitá linka̿̿
̀EHrobní tóǹ̀
́EZnačka akutního tónú́
͂EŘecká perispomeni͂͂
̓EŘecká koronis̓̓
̈́EŘecké dialytika tonos̈́̈́
ͅEŘecké ypogegrammeniͅͅ
͆EMost nahoře͆͆
͇EOdpovídá níže uvedenému označení͇͇
͈EDvojitá svislá čára níže͈͈
͉ELevý úhel pod͉͉
͊ENení nakloněn nad͊͊
͋EHomothetic výše͋͋
͌ETéměř stejné͌͌
͍EŠipka vpravo dole͍͍
͎EŠipka nahoru dole͎͎
͏EGrapheme spojka͏͏
͐EŠipka vpravo nad͐͐
͑ELevý polokruh nad͑͑
͒EFermata͒͒
͓EX níže͓͓
͔EŠipka vlevo dole͔͔
͕EŠipka vpravo dole͕͕
͖EŠipka vpravo a vlevo dole͖͖
͗EPravý půlkruh nad ním͗͗
͘ETečka vpravo͘͘
͙EHvězdička níže͙͙
͚EDvojitý kroužek níže͚͚
͛ECik-cak výše͛͛
͜EDvojité plemeno níže͜͜
͝EDvojité plemeno͝͝
͞EDvojitý makron͞͞
͟EDvojitý makron níže͟͟
͠EDvojité naklonění͠͠
͡EDvojitý obrácený břeh͡͡
͢EDvojitá šipka vpravo dole͢͢
ͣELatina malá Aͣͣ
ͤELatina malá Eͤͤ
ͥELatina malá Iͥͥ
ͦELatina malá Oͦͦ
ͧELatina malá Uͧͧ
ͨELatina malá Cͨͨ
ͩELatina malá Dͩͩ
ͪELatina malá Hͪͪ
ͫELatina malá Mͫi6B;
ͬELatina malá Rͬͬ
ͭELatina malá Tͭͭ
ͮELatina malá Vͮͮ
ͯELatina malá Xͯͯ

Písmo, Speciální znaky, Typografie