Co je to výstupní zařízení?

Výstupní zařízení je jakékoli periferní zařízení, které přijímá data z počítače, obvykle pro zobrazení, projekci nebo fyzickou reprodukci. Obrázek například zobrazuje inkoustovou tiskárnu, výstupní zařízení, které může vytvořit kopii informací zobrazených na monitoru, což je další příklad výstupního zařízení. Monitory a tiskárny jsou dva z nejběžnějších výstupních zařízení používaných s počítačem.

Následující seznam obsahuje mnoho různých výstupních zařízení. Pro další informace vyberte některý z záznamů s modrým textem.

Tip: Za úložná zařízení se považují také disky jako CD-ROM, DVD, disketová mechanika a USB flash disk.

Jaké jsou výstupní zařízení mého počítače

Každý počítač má monitor nebo displej, zvukovou kartu (nebo palubní zvuk na základní desce) a grafickou kartu (nebo palubní video na základní desce), což jsou všechna výstupní zařízení. Tiskárna je také běžně používána u počítačů. V závislosti na typu počítače a způsobu použití počítače mohou být s počítačem používána jiná výstupní zařízení. Nejlepší způsob určení všech výstupních zařízení, které má počítač, je projít výše uvedeným seznamem.

Proč počítače potřebují výstupní zařízení?

Počítač může stále pracovat bez výstupního zařízení. Bez výstupního zařízení byste však neměli žádný způsob, jak určit, co počítač dělá, zda existují chyby nebo zda potřebují další vstup. Můžete například odpojit monitor od počítače a bude stále fungovat, ale nebude to velmi užitečné.

  • Jaký je rozdíl mezi vstupním a výstupním zařízením?

Termíny hardwaru, vstupní zařízení, vstupní / výstupní zařízení, výstup, tiskové termíny, podmínky videa