Co je to exekuce?

Nejprve představený s IBM je mikroprocesor POWER1 v roce 1990, out-of-order provedení, také známý jako dynamické provádění, je procesní technika používaná ve většině moderních CPU. Spíše než pouze provádění instrukcí v pořadí, v jakém se objevují v programu, procesor někdy provede instrukce "mimo provoz" v závislosti na dostupnosti dat. Tím se minimalizují zbytečné hodinové cykly, protože zpracování může začít v nevyřízených pokynech, i když jiné pokyny způsobují zpoždění.

Hodinový cyklus, podmínky CPU, IBM, instrukce