Co je to Ohm?

Ohm je standardní vědecká jednotka elektrického odporu. To je pojmenováno po Georgovi Simonovi Ohmovi, kdo představil Ohmův zákon. Zákon se poprvé objevil v knize Die galvanische Kette, matematické medvědice v roce 1827, ve které Ohm vysvětluje kompletní teorii elektřiny.

Ohmův zákon

 "Proud v elektrickém obvodu je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu." 

Níže je vzorec pro výpočet různých hodnot použitých v Ohmově zákoně.

 V = napětí I = proud R = odpor V = I * RI = V / RR = V / I 

Výkonové podmínky