Co je objektově orientované rozhraní?

Virtuální počítač nebo elektronické rozhraní, které obsahuje vizuální znázornění objektů reálného života. Například v objektově orientovaném rozhraní může být adresář obrazem složky a souborem obrázek papíru.

Dalším dobrým příkladem objektově orientovaného rozhraní je operační systém GUI, například systém Microsoft Windows.

Podmínky operačního systému