Co je proměnná?

Proměnná může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Proměnná je hodnota, která se liší.

2. Při programování je proměnná místem, kde je možné ukládat dočasná data v rámci programu. Tato data pak mohou být kdykoliv upravena, uložena nebo zobrazena. Například program může mít proměnnou s názvem "$ myvariable" s hodnotou 0 nebo null a když uživatel zadá data, proměnná použije zadaná data jako proměnnou hodnotu.

Příklad proměnné

Níže je uveden příklad proměnné v programovacím jazyce Perl.

 my $ myvariable = "Počítačová naděje";

print "Existuje naděje, $ myvariable";

Ve výše uvedeném příkladu má proměnná $ myvariable výraz (hodnota) "Computer Hope", který se používá na dalším řádku k tisku "Existuje naděje, Computer Hope" na obrazovku.

% 1, zachycená proměnná, konstantní, závislá proměnná, proměnná prostředí, literal, programovací termíny