Co je PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)?

Vytvořil Rasmus Lerdorf v roce 1994 a veřejně zveřejnil 8. června 1995, PHP, což je zkratka pro PHP: Hypertext Preprocessor, je na straně serveru interpretovaný skriptovací jazyk. Byl navržen pro tvorbu dynamických webových stránek a webových stránek, které efektivně pracují s databázemi. Níže jsou uvedeny dva příklady, jak tisknout "Hello World" pomocí PHP v souboru .php.

Soubory, které obsahují kód PHP na webovém serveru, mohou mít libovolnou příponu souboru, nejčastěji však končí příponou .PHP, .PHP3 nebo .PHTML.

Soubor PHP lze vytvořit a obsah lze zobrazit pomocí programu pro editaci programového kódu, například programu Dreamweaver nebo Notepad ++.

ASP, CGI, Počítačové akronymy, PEAR, Perl, Programovací termíny, Skriptování na straně serveru, Podmínky návrhu webu