Co je to petabit?

Petabit, neboli Pb, je roven 1015 nebo 1 000 000 000 000 000 bitům.

Tip: Když je "b" velká, jako PB, jedná se o petabyte.

Terabit přichází před petabit.

Co přijde po petabitu?

Exabit přichází po petabitu.

Petabit vs. jiná měření dat

Petabit (Pb)Hodnota
Petabit v bitech (b)0, 000000000000001
Petabit v Nibble (N)0, 00000000000001
Petabit v byte (B)0, 000000000000008
Petabit v Kilobitu (Kb)0.000000000001
Petabit v kilobyte (KB)0, 000000000008
Petabit v Kibibitu (Kib)1.02396068e-12
Petabit v kibibytu (KiB)8.19000819e-12
Petabit v megabitu (Mb)0.000000001
Petabit v megabajtu (MB)0, 000000008
Petabit v Mebibitu (Mib)1.048547761e-09
Petabit v Mebibyte (MiB)8.389261745e-09
Petabit v Gigabitu (Gb)0, 000001
Petabit v Gigabyte (GB)0, 000008
Petabit v Gibibitu (Gib)1, 073741334e-06
Petabit v gibibyte (GiB)8.589958339e-06
Petabit v terabitu (Tb)0, 001
Petabit v terabajtu (TB)0, 008
Petabit v Tebibitu (Tib)0, 001099511267
Petabit v Tebibyte (TiB)0, 008796080467
Petabit v Petabitu (Pb)1
Petabity v petabyte (PB)8
Petabit v Pebibitu (Pib)1.1259
Petabity v Pebibyte (PiB)9, 0072
Petabity v exabitu (Eb)1 000
Petabity v exabyte (EB)8000
Petabity v exibibitu (Eib)1, 152, 9215
Petabity v exbibyte (EiB)9, 223, 37204
Petabity v Zettabyte (ZB)8 000 000
Petabity v Yottabyte (YB)8, 000, 000, 000

Binární, Měření, Peta