Co je to Performant?

Účinkující je adjektivum používané k popisu něčeho, co funguje dobře. Ve světě počítačů se často používá k charakterizaci technologie, u které bylo prokázáno, že funguje při očekávaném standardu rychlosti a efektivity nebo nad ním. Dalo by se například říci, že „tato nová verze softwaru je výkonnější než předchozí verze.“

Měření