Co je SUMIF?

V aplikaci Microsoft Excel je SUMIF vzorec, který se používá ke sčítání hodnot přes rozsah buněk. Základní funkce SUM přidává hodnoty v rozsahu buněk, bez ohledu na to, jaké hodnoty jsou. S pomocí SUMIF může uživatel definovat specifická kritéria, která musí být splněna pro zahrnutí hodnot v rozsahu buněk do procesu přidávání.

Příklad SUMIF

Podívejte se na obrázek vpravo. Pokud chcete přidat pouze hodnoty větší než pět, můžete napsat vzorec SUMIF následujícím způsobem:

SUMIF (A1: A6, "> 5")

Protože buňky A2 a A5 obsahují hodnotu, která je větší než pět, budou jedinými, které se přidají do vzorce, což má za následek hodnotu 17.

Excel vzorec, softwarové termíny, podmínky tabulky, SUM