Co je Pascal?

High-level programovací jazyk vyvinutý Niklausem Wirthem v roce 1971, pojmenovaný po matematikovi Blaise Pascalovi. Níže je uveden příklad programu Pascal, který tiskne Hello World! .

 program Dobrý den; začít psát ('Hello world'); konec. 

Po zadání výše uvedeného do souboru uložte soubor jako hello.pas a zkompilujte program před jeho spuštěním.

Jazyk na vysoké úrovni, Pascalův případ, Pascaline, Procedurální jazyk, Programovací termíny