Co je to parita?

Obecně platí, že parita je kvalita bytí sudá nebo lichá. V počítačové vědě je kontrola parity, označovaná také jako VRC ( Vertical Redundancy Check ), technika validace dat. To je zvláště užitečné, když jsou data přenášena nebo čtena z paměťového média. Kontrola je založena na paritním bitu, jednom bitu metadat indikujících, zda je součet datových bitů sudý nebo lichý. Pokud například binární proud obsahuje sudé množství "1" a paritní bit je lichý, počítač by způsobil chybu, protože data jsou poškozena. Obrázek vpravo ukazuje 7bitová binární čísla s připojeným osmým paritním bitem.

V minulosti většina výrobců pamětí nabídla jak paritní, tak i paritní RAM čipy, s paritní pamětí RAM používající devátý paritní bit pro každý osmibitový bajt. Moderní počítače, které vyžadují kontrolu chyb na hardwarové úrovni, obvykle používají ECC RAM, která používá složitější formu kontroly chyb.

BERT, kontrolní součet, CRC, ECC, řízení chyb, LRC, parita značky, termíny paměti, neparita, paritní bit, sériová, mezera prostoru