Co je paralelní zpracování?

Paralelní zpracování je metoda rovnoměrného rozložení počítačových procesů mezi dvěma nebo více počítačovými procesory. To vyžaduje počítač s dvěma nebo více procesory nainstalovány a povoleny. To také vyžaduje operační systém schopný podporovat dva nebo více procesorů a programy softwaru schopné rovnoměrně distribuovat procesy mezi nimi.

CPU, termíny CPU, paralelní, paralelní počítač, paralelní spouštění, sekvenční zpracování