Co je paralelní?

Paralelní je akce, která se provádí současně s jinou akcí. Například komunikace, která vysílá více bitů (např. 4 bity) dat každou sekundu. Společným protikladem paralelního přenosu je sériový přenos.

Hardwarové termíny, Paralelní přístup, Paralelní počítač, Paralelní spuštění, Paralelní rozhraní, Paralelní port, Paralelní tiskárna, Paralelní přenos, Sériový