Co jsou objektově orientované grafiky?

Metoda konstruování grafických objektů, jako jsou kruhy, oblouky a obdélníky pomocí matematických vzorců jako základ namísto bitového mapování. Objektově orientovaná grafika má výraznou výhodu oproti těm, které byly vytvořeny s bitmapovými systémy v tom, že objekty mohou být vrstvené a dynamicky dimenzovány s měnícími se rozlišeními. Skvělým příkladem běžně používaného formátu pro objektově orientovanou grafiku je PostScript.

Objektově orientované video podmínky