Co je optické vlákno?

Drát běžně vyrobený ze skla nebo plastu, který nese světelné signály. Ve srovnání s dřívějšími tradičními kabely má optická kabeláž zvýšenou rychlost, kapacitu a jasnost signálu.

Při práci s optickým vláknem dodržujte níže uvedená bezpečnostní opatření.

  1. Pokud nepoužíváte žádné optické kabely a konektory, zabraňte tomu, aby se na konec konektoru nedostaly prach, nečistoty nebo jiné látky.
  2. Vždy udržujte své optické konektory a konektory čisté.
  3. Nedovolte, aby se kabely kabelů ohýbaly více, než je průměr vaší ruky. Další ohnutí kabelu může způsobit fyzické poškození kabelu.
  4. Nedotýkejte se špičky skutečné kabeláže, mohlo by dojít k jejímu snížení.
  5. Nikdy nepoužívejte optické kabely, když používáte světelné impulsy. Chcete-li zjistit, zda je puls odeslán, použijte metr.

Optická vlákna, Síťové termíny, Optická komunikace