Co je OMR (Optical Mark Reading)?

Zkratka pro optické čtení nebo optické rozpoznávání značek, OMR je proces shromažďování informací od lidí rozpoznáním značek na dokumentu. OMR se provádí pomocí hardwarového zařízení (skeneru), které detekuje odraz nebo omezenou propustnost světla na nebo přes kus papíru.

OMR umožňuje zpracování stovek nebo tisíců dokumentů za hodinu. Studenti si mohou například vzpomenout na testy nebo průzkumy, kde se na papíře (na obrázku vpravo) vyplní tužkou tužkou. Jakmile byl formulář vyplněn, asistent učitele nebo učitele by karty nakrmil do systému, který z nich vyhodnocuje nebo shromažďuje informace.

Proč je OMR vstupním zařízením?

Karta OMR sama o sobě není považována za vstupní zařízení. Čtečka OMR, která čte kartu, však odesílá data (vstup) do počítače, což je důvod, proč je považován za vstupní zařízení.

  • Jaký je rozdíl mezi vstupním a výstupním zařízením?

Zkratky počítače, Hardwarové termíny, Vstupní zařízení, Punch karta