Co je offline úložiště?

Termín používaný k popisu libovolného paměťového média, které je energeticky nezávislé a jehož data nelze po odstranění počítače získat. Dobrým příkladem offline úložiště je USB flash disk. Offline úložiště je využíváno pro ochranu před přenosem i pro zálohování tváří v tvář nepředvídatelným událostem, jako je selhání hardwaru v důsledku výpadku napájení nebo poškození souborů počítačovými viry.

Obrázek ukazuje tři typy úložiště, ale offline úložiště je podmnožinou sekundárního úložiště, protože oba slouží stejnému účelu a nekomunikují přímo s procesorem. Klíčové rozdíly spočívají v tom, že offline úložiště se používá jako cesta k fyzickému přenosu informací, obecně má menší kapacitu a není přístupná bez lidské interakce.

Zálohování, podmínky CD, podmínky disketové jednotky, primární úložiště, sekundární úložiště