Co je ODBC (Open Database Connectivity)?

Zkratka pro Open Database Connectivity, ODBC byla původně vyvinuta SQL Access Group a vydána v roce 1992. ODBC je široce přijímané API používané pro přístup k databázi a je běžně používán v různých programech vyvinutých společností Microsoft, jako je Microsoft SQL, Microsoft Access a Microsoft Excel .

Počítačové zkratky, programovací termíny