Co je OCaml?

OCaml, také známý jako Objective Caml ( Object-Based Kategorical Abstract Machine Language), je objektově orientovaná verze programovacího jazyka Caml. Od jeho zavedení v roce 1996, Ocaml se stal hlavní implementací Caml. Využívá interaktivní interpret, ale obsahuje kompilátor pro tvorbu binárních spustitelných souborů. To ovlivnilo jiné široce používané programovací jazyky, včetně F # a Scala.

Poznámka: OCaml by neměl být zaměňován s velbloudími knihami O'Reillyho za programovací jazyk Perl.

"Ahoj světe!" v OCaml

print_endline "Ahoj světe!"

Spustitelný, jazyk, programovací termíny