Co je Objective-C?

Objective-C je objektově orientovaný programovací jazyk, vyvinutý inženýry Bradem Coxem a Tomem Loveem. Vychází z programovacího jazyka C a používá systém předávání zpráv odvozený z programovacího jazyka Smalltalk. Objective-C byl licencován společností NeXT v roce 1988 a je programovacím jazykem používaným ve většině softwaru Apple dnes.

Co se liší od Objective-C?

V Objective-C je objektově orientované programování založeno na předávání zpráv mezi instancemi objektů. Na rozdíl od jiných jazyků OOP, kde voláte metodu instance k vyvolání jejího chování, v aplikaci Objective-C jej odešlete zprávu. Tyto dva typy programování jsou víceméně ekvivalentní, ale existují rozdíly. Například, když je objekt v Objective-C odeslán zpráva, může se rozhodnout, že ji bude ignorovat nebo ji předávat jinému objektu, než vrátí hodnotu.

Zde je příklad "Ahoj, Svět!" program napsaný v Objective-C:

 #import #import int main (void) {NSLog (@ "Ahoj, svět!"); návrat 0; } 

Apple, objekt, programovací jazyk, programovací termíny