Co je ukazatel Null?

Při odkazování na paměť počítače je nulový ukazatel příkazem, který slouží k nasměrování softwaru nebo operačního systému na prázdné místo v paměti počítače. Ukazatel null se běžně používá k označení konce hledání nebo zpracování události paměti. V programování počítače je ukazatel null ukazatel, který neukazuje na žádný objekt nebo funkci.

Nil ukazatel je falešná hodnota. Například 1> 2 je nil prohlášení.

V programovacím jazyce C je NULL dostupný příkaz, který lze použít, kde nil je dostupný příkaz používaný v programovacím jazyce Pascal.

Termíny paměti, NULL, Programovací termíny