Co je nelineární?

Jakékoli vyhledávání nebo přístup k datům, ke kterým nedochází v určitém pořadí. Například přímý přístup nebo náhodný přístup jsou nelineární . V digitálním videu je NLE (nelineární editor) software, který se používá k vkládání, úpravě nebo odstraňování částí videa v jakémkoli bodě, aniž by bylo nutné začít na začátku.

Lineární, softwarové podmínky