Co je hluk?

Hluk může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Hluk je jakákoliv porucha, která ruší přenos dat a narušuje kvalitu signálu. Níže je uvedeno několik příkladů, kde se může vyskytnout šum při přenosu dat a běžných příčinách.

Degradace audio a video signálů může snížit celkovou kvalitu zvuku a videa. Hluk zvuku a videa je často způsoben jedním nebo více z níže uvedených důvodů.

  • Uvolněte připojení, ověřte, zda jsou všechna připojení správně připojena.
  • Pokud máte více než drát používaný pro audio nebo video nebo jiné blízké kabely nebo kabely, ujistěte se, že jsou oddělené, aby nedošlo k přeslechu. Kabely se špatným stíněním mohou způsobit rušení v jakémkoliv úzkém zapojení.
  • Špatné kabely, zkuste vyměnit kabely.

Elektrický šum

Elektrický nebo elektrický šum může způsobit narušení napájení, které zařízení dočasně nefunguje nebo trvale selhává.

  • Chcete-li pomoci chránit před elektrickými výboji, přepětím a dalšími zvuky, připojte všechna elektrická zařízení k přepěťové ochraně.
  • Chcete-li chránit zařízení před selháním v případě výpadku napájení nebo přerušení připojení, připojte zařízení k UPS.

Bezdrátový signál

Bezdrátový šum nebo špatné připojení je často způsobeno jednou nebo více z níže uvedených příčin.

  • Přijímač je blokován - Pokud není anténa správně nastavena nebo je bezdrátový přijímač blokován, může způsobit šum.
  • Mimo dosah - Když se dostanete dále od přijímače, signál se snižuje a může způsobit šum nebo ztrátu spojení.
  • Jiná bezdrátová rušení - Pokud jsou v okolí vašeho okolí jiná bezdrátová zařízení, mohou tyto další signály narušit vaše připojení.
  • Nižší spotřeba energie - Pokud baterie na bezdrátovém zařízení selhávají, může dojít ke zhoršení přijímaného signálu.

2. Hluk může také odkazovat na slyšitelný zvuk.

Artefakty, zkreslení, EMI, RFI, zvukové podmínky, bílý šum