Běžné dotazy a odpovědi společnosti Microsoft FrontPage

Níže je uveden seznam běžných otázek, které může mít někdo při navrhování webu v aplikaci FrontPage.

Poznámka: Všechny verze aplikace Microsoft FrontPage již nejsou podporovány ani aktualizovány společností Microsoft. Pokud stále navrhujete webové stránky v aplikaci FrontPage, důrazně doporučujeme zvážit alternativní editor HTML.

Ve výchozím nastavení aplikace FrontPage poskytuje editor WYSIWYG. Chcete-li upravit kód HTML v aplikaci FrontPage, postupujte podle níže uvedených kroků pro verzi aplikace FrontPage.

FrontPage 2003

V aplikaci FrontPage 2003 a výše klepněte na tlačítko Kód v levém dolním rohu obrazovky.

FrontPage 98

V aplikaci FrontPage 98 klepněte na kartu HTML v levé dolní části obrazovky.

FrontPage 97

V aplikaci FrontPage 97 klepněte na tlačítko Zobrazit a potom klepněte na tlačítko HTML .

Chcete-li změnit meta tagy, jděte do File a zvolte Option for Page Properties . V okně Vlastnosti stránky klepněte v části Uživatelské proměnné na kartu Vlastní, klepněte na tlačítko Přidat a pojmenujte metaznačku. Nejčastěji používanými meta tagy budou "klíčová slova" a "popis" (bez uvozovek).

Tip: Další tipy a tajemství při propagaci vaší webové stránky naleznete na našich stránkách propagujících vaše webové stránky.

Jak vytvořit tabulku v aplikaci FrontPage

Chcete-li vytvořit tabulku, klepněte na možnost Tabulka a klepněte na tlačítko Vložit novou tabulku. Zde můžete zadat hodnoty tabulky.

Odstranění buňky v tabulce v aplikaci FrontPage

Nejprve vyberte buňku tím, že přejdete na tabulku a poté klepnete na Vybrat buňku . Jakmile je buňka zvýrazněna, stiskněte klávesu Delete na klávesnici. Všimněte si, že tato metoda odstraní buňku v aplikaci FrontPage 97 a FrontPage 98 pouze odstraní obsah buněk. Odstranění buňky v aplikaci FrontPage 98 zvýrazněte buňku a klepněte pravým tlačítkem myši na buňku a vyberte možnost pro odstranění.

Vložení pojmenované kotvy v aplikaci FrontPage

Chcete-li vložit pojmenovanou kotvu (záložku), klepněte v horní nabídce na možnost Vložit a vyberte možnost Záložky . Uživatelé používající aplikaci FrontPage 2000 mohou potřebovat klepnutím na malé šipky dolů tuto možnost zobrazit.

Jakmile byla záložka vytvořena, vytvořte nový hypertextový odkaz a přejděte na název záložky s typem # (libra) před název, například # příklad.

Kontrola chyb gramatiky v aplikaci FrontPage

Uživatelé, kteří jsou obeznámeni s aplikací Microsoft Word a její schopnost kontrolovat pravopis a gramatické chyby, mohou předpokládat, že aplikace Microsoft FrontPage provede totéž. Žádná verze aplikace Microsoft FrontPage bohužel nemohla zjistit chyby gramatiky. Pokud se domníváte, že vaše webová stránka může mít chyby gramatiky, musíte je zkopírovat a vložit do programu, který obsahuje kontrolu gramatiky.

Tip: Tam jsou také webové stránky, jako je Grammarly, které mohou kontrolovat gramatické chyby za malý měsíční poplatek.

Jak vyjmout a vložit text v aplikaci FrontPage 97

Společnost Microsoft bohužel tuto funkci opustila a jediným způsobem, jak tuto možnost obejít, je použít klávesové zkratky. Chcete-li například kopírovat pomocí kláves Ctrl + C, stisknutím kláves Ctrl + X jej vyjměte a pomocí kláves Ctrl + V vložte.

Tip: Další klávesové zkratky naleznete na stránce Klávesové zkratky aplikace Microsoft FrontPage.

Nelze použít komponenty nebo rozšíření WebBot

Ujistěte se, že poskytovatel webového hostitele umožňuje používat rozšíření aplikace FrontPage. Dnes většina poskytovatelů webhostingu již nepodporuje rozšíření aplikace FrontPage z důvodu problémů souvisejících s bezpečností a protože aplikace FrontPage byla ukončena.

Vraťte se na další řádek bez spuštění nového odstavce

Zatímco v editoru WYSIWYG můžete stisknout Shift + Enter namísto pouze Enter nebo jít nahoru pro vložení a klikněte na Break pro přerušení řádku, ale bez spuštění nového odstavce.

Proč společnost Microsoft opustila aplikaci FrontPage?

S novými webovými standardy a technologiemi vyvíjenými od doby, kdy byla poprvé vydána v roce 1996, Microsoft cítil, že je nejlepší přerušit aplikaci Microsoft FrontPage. V roce 2006, Microsoft oznámil, že to by přerušilo Microsoft FrontPage v prosinci 2006 a že to by bylo nahrazené Microsoft výrazovým webem.